KBO Zuid Holland
afdeling
Alphen aan den Rijn

Iedere dinsdag middag is er soos, men kan er bridgen, klaverjassen, sjoelen en rummicuppen,
of gewoon gezellig een kopje  koffie of thee drinken
De zaal gaat open om 13.00 uur.
Aanvang van de soos is 13.30 uur, de sjoelbak en de rummicup spellen staan dan ook klaar.
De bridgers gaan naar hun eigen afdeling, waar ze wat rustiger zitten.
Voor die tijd zijn de dames (vrijwilligers) druk bezig met de voorbereidingen wat
betreft het klaar zetten van de tafels en stoelen en boodschappen doen.
Daarna gaan de dames vrijwilligsters koffie en thee zetten, waar natuurlijk
een lekker koekje bij geserveerd wordt.
Voor entree wordt € 1.20 gevraagd en daarvoor wordt 2x koffie of thee geschonken.

Intussen zijn Ineke en Truus bezig met de voorbereidingen voor de klaverjascompetitie waarvoor **men € 1.00 per keer betaald.
We doen 3 ronden met verplicht gaan en na iedere ronde worden kaarten getrokken voor de volgende ronde.
Aan het einde van het winter en voorjaarsseizoen worden de prijswinnaars bekend gemaakt.
De winnaar krijgt de wisselbeker en de drie winnaars, of winnaressen  krijgen een beker met waardebon.
De andere deelnemers krijgen naar gelang het aantal punten ook een waardebon.

Ieder eerste dinsdag van de maand  is er bingo. Op deze dag is er minder tijd om te klaverjassen
We spelen dan drie ronden bingo, met waardebonnen aan prijzen.
We spelen met een elektronische bingo apparaat, wat erg prettig is.
Daarna gaan we weer verder met de andere spelen.
Rond 16.00- 16.15 zijn we klaar met de spelen en wordt alles weer netjes opgeruimd door de vrijwilligers, die we héél  dankbaar zijn!

Heeft u interesse, kom gerust eens een keer bij ons kijken. Voelt u zich alleen, dat is niet nodig. Er is altijd wel iemand aanwezig om mee te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Heeft u een goed idee laat het aan Ineke weten.

Locatie: St. Joseph zaal (naast de Bonifatiuskerk.)
Voor informatie kunt u bellen naar de soos  coördinator
Ineke Hoogervorst: 0172-443882 / 0651603525
e-mailadres: i.hoogervorst@planet.nl

 
 
KBO: de dinsdagmiddag soos