Kath. Bond van Ouderen Zuid-Holland
Afdeling Alphen aan den Rijn

Bestuur:
  Voorzitter a.i.
  Dhr. G.A.B.M. Ammerlaan, algemeen
  Amalia van Solmsstraat 9, 2404 GN Alphen aan den Rijn
  tel. 0172-47 51 38
  Secretaris
  Mw. B. Stapper,
  Larikstraat 8, 2404 VW Alphen aan den Rijn
  tel.: 0172 - 65 05 76
  Penningmeester
  Dhr. D. Spronk,
  Donizettihof  53,  2402 EJ Alphen aan den Rijn       
  tel. 0172 - 42 12 71
  Coordinator Activiteiten                      
  Mw. I. Hoogervorst,
  Sterrenlaan 142 B
  2402 BC Alphen aan den Rijn
  tel. 0172 - 443882
 
  Werkgroep Activiteiten KBO/PCOB: voorzitter
  Dhr. W. van  den Tang
  Kees Musterstraat 21, 2406 LK Alphen aan den Rijn
  tel. 0172 - 45 01 38.

  opm.: e-mailadressen aan het einde van deze pagina.

  Ledenadministratie               
  Mw. B. Stapper,
  Larikstraat 8, 2404 VW Alphen aan den Rijn
  tel.: 0172 - 650576

  Contactpersoon Lief en Leed       
  Mw. L. Rutten
  
  Redactie namens KBO voor Seniorennieuws            
  Dhr. W. van  den Tang
  Kees Musterstraat 21, 2406 LK Alphen aan den Rijn
  tel. 0172 - 45 01 38.

  Ouderenadviseurs
  De KBO heeft speciaal opgeleide ouderenadviseurs,
  die u altijd willen helpen bij het oplossen van uw problemen,
  uiteraard in alle vertrouwelijkheid.  voor Alphen e.o. bel:
  Dhr. H.N. Komen,  tel. 06 - 22 57 99 07  
  Mw. B. Stapper, tel. 0172 - 65 05 76
De huidige personen die gekwalificeerd zijn en
  kunnen assisteren met het invullen van uw belastingformulier 
     
  KBO Zuid-Holland:
  Eiberplein 1, 2661 BP Bergschenhoek,                
  tel. 010 5218299               
  Unie KBO/PCOB:
  Europalaan 40, 3526 KS Utrecht,        
  tel. 0900-8 21 21 83  (10ct/min)
  ledenadministratie: 030-3 40 06 00           
 
  Vragen over de bezorging van KBO/PCOB Magazine en Seniorennieuws:
  Mw. E. Slagter,                  
  tel. 0172 - 43 23 69       
                                                                                                                   
  Werk aan huis: een klussendienst voor ouderen,
  gehandicapten en langdurig zieken,  tel. 0172   42 68 51
  van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 12 uur of anders een boodschap inspreken.

  E-mailadressen:
  algemeen:kbo@kboalphenaandenrijn.nl 
  secretaris:secretaris@kboalphenaandenrijn.nl        
  penningmeester:penningmeester@kboalphenaandenrijn.nl 
  ledenadministratie:ledenadmi@kboalphenaandenrijn.nl

Wordt ook
actief
lid,
laat het een bond zijn
VAN
ouderen
KBO Zuid Holland
afdeling
Alphen aan den Rijn
OPROEP
 

Dhr. F.G. Rosbergen,              tel: 0172-477082
Mw. J.W. Schouten,                tel: 0172-497974
Dhr. F.P. Ettema,                     tel: 0172-432207

naar boven
home