KBO Zuid Holland
afdeling
Alphen aan den Rijn
  De KBO is de katholieke Ouderenbond, die de belangen
  van de ouderen (senioren vanaf 55+), daar waar mogelijk, 
  samen met de andere Ouderenbonden, op landelijk en
  plaatselijk niveau, behartigd.
 
  Ook de KBO afdeling Alphen aan den Rijn zet zich vol in om uw belangen 
  in het overleg orgaan met de andere ouderenbonden ( OSO) te realiseren.
 
  Binnen de KBO Alphen aan den Rijn beschikken wij over een ouderenadviseur,
  die u kunnen bijstaan en adviseren in moeilijke tijden

  Binnen de KBO Alphen aan den Rijn beschikken wij tevens over vrijwilligers,
  die U kunnen helpen bij het invullen van Uw belastingopgave en of zorg- huurtoeslag
  aanvragen

  Binnen de KBO Alphen aan den Rijn beschikken wij verder over vrijwilligers, die
  regelmatig activiteiten organiseren om het leven van de leden zo aangenaam
  mogelijk te maken.

  KBO Alphen aan den Rijn, nog steeds de grootste van de plaatselijke Ouderenbonden,
  telde eind 2018 670 leden.

Dus: Waarom lid worden?
1. U steunt de landelijke belangenbehartiging van de ouderen,
  want wij zijn aangesloten bij de Unie KBO, de grootste
  Nederlandse ouderenbond

  2. Ontspanning tijdens een wekelijkse soos en bingomiddagen, 
  onze busreizen, kerstviering, e.d.

  3. Hulp bij o.a. het invullen van belasting- en zorg- en            
  huurtoelageformulieren, adviezen w.o. de WMO

  4. Korting op keuringen voor o.a. rijbewijzen                        

  5. Korting op premies van verschillende Zorgverzekeringen    
  Contact:        
       Mw. B. Stapper, Larikstraat 8, 2404 VW Alphen aan den Rijn
         tel.: 0172 - 650576
         e-mail: ledenadmi@kboalphenaandenrijn.nl
home

Lees
en aarzel niet lid te wordennaar boven