KBO Zuid Holland
afdeling
Alphen aan den Rijn
Vergaderverslagen en ander bestuursnieuws
                                                       
KBO Zuid Holland           
Afdeling Alphen aan den Rijn

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering van de KBO op 13 maart 2018

Er was deze middag een goede opkomst met ongeveer 72 leden. Na een kopje koffie of thee, met koek uiteraard, opende de voorzitter, dhr. Piet Hoeksel de vergadering, met even stilte om alle mensen die ons afgelopen jaar zijn ontvallen, te gedenken.
Piet is voor de laatste keer voorzitter. Tot het eind van het jaar neemt Gerard Ammerlaan dit over. Daarna zullen de KBO en de PCOB onder een bestuur, maar als onderscheiden ouderen bonden samen verder gaan onder een bestuur.
Ineke Hoogervorst werd in het bestuur gekozen als coŲrdinator activiteiten.
Dirk Spronk, penningmeester, en Betsie Stapper, secretaris, werden herkozen.
Dit gebeurde d.m.v. hand opsteken.
Over het financiŽle jaarverslag waren er geen opmerkingen, alleen dat er een afname van het vermogen werd geconstateerd.
De contributie zal volgend jaar met 1 euro worden verhoogd, maar als u automatisch betaalt, krijgt u die euro weer terug. Dit omdat het versturen van een acceptgiro steeds duurder wordt.
Het samenwerken met de PCOB neemt vastere vormen aan. Volgend jaar zal er waarschijnlijk wel een federatie gevormd worden. Voor de leden verandert er niets, alleen op bestuurlijk niveau.
Wim van der Tang, huidige voorzitter van de PCOB, is aanwezig en wordt voorgesteld aan de leden.
Hij neemt in een korte speech afscheid van Piet, bedankt hem voor zijn werkzaamheden en zet hem daarna in de bloemetjes.

Betsie Stapper, secretaris KBO

Jaarverslag over het jaar 2017 van de KBO Alphen aan den Rijn
(in voor bereiding)