KBO Zuid Holland
afdeling
Alphen aan den Rijn
Bestuursnieuws
Gezocht voorzitter KBO-PCOB

Alphen aan den Rijn heeft momenteel een aantal zelfstandige senioren-organisaties. Een tweetal van deze bonden, de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) en de Protestants Christelijke Ouderen Bond  (PCOB) hebben het plan opgevat per 1 januari 2019 verder te gaan in een federatief verband. Dit is een volgende stap in een traject dat al eerder begonnen is en in afwachting van ontwikkelingen op landelijk niveau bij de vereniging KBO-PCOB.
Zo vergaderen de beide besturen gezamenlijk en nemen deel aan een geza-menlijk blad (Seniorennieuws).

Wij zijn op zoek naar iemand, die dit proces wil leiden en zich wil inzetten om deze volgende stap tot een succes te maken.
Het is de bedoeling dat deze opvolger enige tijd met het huidige bestuur mee zal draaien om goed ingewerkt te kunnen worden. De kandidaat heeft tevens de tijd om te bepalen of hij de functie op zich wil nemen en het bestuur kan ervaren of "het klikt".
Wie en wat zoeken en vragen wij?
Werkzaamheden:
- Het voorzitten van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen.
- Het mede samenstellen van de agenda's voor deze vergaderingen
- Leiding en richting geven aan het federatieve bestuur
-Contact houden met b.v. andere plaatselijke  bonden, de gemeente.
- Eventueel de KBO-PCOB vertegenwoordigen in het OSO bestuur.
Vaardigheden, die wij zullen waarderen:
- Bestuurlijke ervaring en kan als gespreksleider optreden
- Kan goed samenwerken en is een goede teamspeler
- Beschikt over goede uitdrukkingsvaardigheden
- Affiniteit en interesse in de problematiek van senioren.

Wilt u meer weten over deze functie, neem dan rustig contact op met
ons secretariaat.

 
                                                       
KBO Zuid Holland           
Afdeling Alphen aan den Rijn