Katholieke Bond van Ouderen.
Zoals een van onze leden zei:
         Katholieke Bond van Ouderen.
         Juist de kracht, die het woord van uitstraalt spreekt aan.
         Er wordt niet over ouderen betutteld, 
         maar ze hebben zelf een bond opgericht


Onze vereniging biedt naast belangenbehartiging een uitgebreid scala aan opleidings- en ontspanningsactiviteiten. Voor elk wat wils! En van de belangrijkste doelstellingen van onze organisatie is voorwaarden te scheppen zodat senioren volwaardig en zelfbewust aan de samenleving kunnen deelnemen.
Daarenboven wordt een blad uitgegeven, het KBO/PCOB blad, die alle leden gratis thuis ontvangen.
 
In de provincie Zuid-Holland zijn 57 KBO-afdelingen en circa 34.000 leden.
KBO Alphen aan den Rijn is een van deze afdelingen met ca 670 leden

De " Afdeling KBO Alphen aan den Rijn " werkt voor haar belangenbehartiging op plaatselijk niveau samen met de PCOB en de ASVA in de Stichting "Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties".

Het Bestuur van de Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties. bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van de deelnemende  ouderenbonden o.l.v. een onafhankelijke voorzitter. Tevens wordt gesamenlijk een blad uitgegeven nl. het Seniorennieuws onder redactie van Wim van der Tang, te bereiken onder e-mail seniorennieuwsalphen@gmail.com
secretariaat: Amalia van Solmsstraat 9, 2404GN Alphen aan den Rijn. tel. 0172-47 51 38.

Meer informatie vind u op de site van het Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties in Alphen aan den Rijn.

Dus het is goed deel uit te maken van een ouderen organisatie.

Wordt lid en
  1. U steunt de landelijke belangenbehartiging van de ouderen,
  want wij zijn aangesloten bij de Unie KBO, de grootste
  Nederlandse ouderenbond

  2. U Kunt Ontspannen tijdens een wekelijkse soos en bingomiddagen, 
  onze busreizen, kerstviering, e.d.

  3. U Kunt hulp krijgen bij o.a. het invullen van belasting- en zorg- en            
  huurtoelageformulieren, adviezen w.o. de WMO

  4. U Krijgt korting op keuringen voor o.a. rijbewijzen                        

  5. U Krijgt korting op premies van verschillende Zorgverzekeringen    

  Contact:        
       Mw. B. Stapper, Larikstraat 8, 2404 VW Alphen aan den Rijn,  tel.: 0172 - 65 05 76
         e-mail:ledenadmi@kboalphenaandenrijn.nl


KBO Zuid Holland
afdeling
Alphen aan den Rijn
 
naar boven
home